Firmy a spolky

V obci Vlkanov působí následující firmy a spolky:

Sbor dobrovolných hasičů

V obci Vlkanov působí sbor dobrovolných hasičů, z jehož členů je sestavena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.

Firmy

Pozep Vlkanov

Zemědělská firma hospodařící na pozemcích v katastru obce Vlkanov.

Valtířovská s.r.o.

Zemědělská firma hospodařící na pozemcích v katastru obce Vlkanov.

Druhá Valtířovská s.r.o.

Zemědělská firma hospodařící na pozemcích v katastru obce Vlkanov.