Povinně zveřejňované informace

1. Název
Obec Vlkanov
2. Důvod a způsob založení
Obec Vlkanov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
3. Organizační struktura
Samospráva
zastupitelstvo obce – Růžena Anderlová, Štěpán Anderle (místostarosta), Jan Doktor (starosta), Zdeněk Doktor, Miroslav Mayer, Bc. Milan Mleziva, Alena Šimánková
finanční výbor – Zdeněk Doktor (předseda)
kontrolní výbor – Růžena Anderlová (předseda)

Státní správa
starosta – Jan Doktor
místostarosta – Štěpán Anderle
účetní, ohlašovna – Veronika Houdková
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Vlkanov 24
345 22 Poběžovice
4.2 Adresa úřadu pro osobní návštěvu
Vlkanov 24
345 22 Poběžovice
4.3 Úřední hodiny
Pokladní hodiny pro veřejnost
pondělí 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
čtvrtek 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Starosta (popřípadě místostarosta) je přítomen
pondělí 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
čtvrtek 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
4.4 Telefonní čísla
pevná linka: +420 379 497 260, GSM: +420 731 830 189
4.5 Adresa internetových stránek
www.vlkanov.com
4.6 Adresa podatelny
Vlkanov 24
345 22 Poběžovice
4.7 Elektronická adresa podatelny
vlkanov@seznam.cz
4.8 Datová schránka
ym9bn4u
5. Případné platby lze poukázat
KB Domažlice, číslo účtu: 26624321/0100
6. IČO
00572233
7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00572233
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2024
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2023
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2022
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2021
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2020
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2019
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2018
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2017
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2016
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2015
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2014
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2013
Rozpočet obce Vlkanov na rok 2012
9. Žádosti o informace
Ústně – v kanceláři obecního úřadu, Vlkanov čp. 24
Písemně – na adrese Obecní úřad Vlkanov, Vlkanov čp. 24, 345 22 Poběžovice
Elektronicky – na adrese vlkanov@seznam.cz
Telefonicky – na čísle +420 379 497 260
10. Příjem podání a podnětů
Ústně – v kanceláři obecního úřadu, Vlkanov čp. 24
Písemně – na adrese Obecní úřad Vlkanov, Vlkanov čp. 24, 345 22 Poběžovice
Elektronicky – na adrese vlkanov@seznam.cz
Telefonicky – na čísle +420 379 497 260

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v datových formátech pdf, txt, xls, xlsx, xml, zfo, doc, docx, odt, ods, gif, png, tiff, jpeg, htm, html.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
11.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce Vlkanov
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování ifnormací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13 Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro obec Vlkanov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva dle zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Nadcházející události

Kontakt

Obec Vlkanov
Vlkanov 24
345 22 Poběžovice

Telefon: +420 379 497 260

Starosta: +420 731 830 189

Datová schránka: ym9bn4u

E-mail: vlkanov@seznam.cz
Web: www.vlkanov.com

Úřední hodiny

Pondělí:
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Čtvrtek
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Počasí zítra

Vlkanov, Plzeňský kraj

Předpověď 22. 6. 2024
Den
17
Bouřky
22°C
Více dnů...