E-podatelna

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Obec Vlkanov
Adresa: Vlkanov 24, 345 22 Poběžovice
ID datové schránky: ym9bn4u
Elektronická adresa e‑podatelny: vlkanov@seznam.cz

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí: 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Čtvrtek: 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech pdf, doc, docx, jpg/jpeg, png, tif/tiff, odt, xls, xlsx, xml.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 20 MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data

Datové zprávy jsou přijímány na: flash disk, cd-rom, dvd-rom.