Strategický plán rozvoje obce Vlkanov

Zastupitelstvo obce Vlkanov na svém zasedání schválilo Strategický plán rozvoje obce Vlkanov.

Tento nově vytvořený dokument bude plnit funkci důležitého nástroje pro řízení rozvoje obce. Ke Strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování všech investičních akcí a při sestavování rozpočtu obce. Umožní obci naplňovat a postupně realizovat její dlouhodobé cíle, přispěje k lepší koordinaci aktivit a zájmů různých subjektů působících v obci, určovat další směřování a zacílení všech aktivit v obci. Dokument bude koncipován jako střednědobý plán rozvoje obce na období 2023–2030.