Vyhlášky a nařízení

Seznam obecně závazných vyhlášek vydaných obcí Vlkanov

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 3/2021

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2019zrušeno OZV č. 3/2021

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2017zrušeno OZV č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2015zrušeno OZV č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vlkanov.


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2012zrušeno OZV č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 2/2008zrušeno OZV č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov č. 1/2008zrušeno OZV č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Vlkanov, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.