Zastupitelstvo obce Vlkanov

Starosta obce:

  • Jan Doktor (tel. +420 731 830 189)

Místostarosta:

  • Štěpán Anderle

Další zastupitelé obce:

  • Růžena Anderlová – předsedkyně kontrolního výboru
  • Zdeněk Doktor – předseda finančního výboru
  • Miroslav Mayer
  • Bc. Milan Mleziva
  • Alena Šimánková