Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Obec Vlkanov se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.vlkanov.com.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepřiměřené zátěže nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

a) z důvodu nepřiměřené zátěže;

  • Odkazy na některých náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, obrázky nemají uvedený alternativní textový popis (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Uvedení tohoto nedostatku do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné. Podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.
  • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF neobsahují textovou vrstvu (strojově čitelnou vrstvu), jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu. Jedná se o dokumenty, které byly doručeny úřadu v listinné podobě od třetích stran a jejich plnohodnotná elektronizace není vždy možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. V případě potřeby kontaktujte obecní úřad, dotčený dokument Vám bude poskytnut.

b) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

  • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25.5.2022.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným zpracovatelem těchto internetových stránek – Obecním úřadem Vlkanov.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: vlkanov@seznam.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Obecní úřad Vlkanov
Vlkanov 24, 345 22 Poběžovice
email: vlkanov@seznam.cz

Nadcházející události

Kontakt

Obec Vlkanov
Vlkanov 24
345 22 Poběžovice

Telefon: +420 379 497 260

Starosta: +420 731 830 189

Datová schránka: ym9bn4u

E-mail: vlkanov@seznam.cz
Web: www.vlkanov.com

Úřední hodiny

Pondělí:
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Čtvrtek
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00

Počasí zítra

Vlkanov, Plzeňský kraj

Předpověď 22. 6. 2024
Den
17
Bouřky
22°C
Více dnů...