Úřední deska

Vyvěšeno Název dokumentu Vystavovatel Sejmuto Stažení
25.08.2022 Komunální volby 2022 – oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Vlkanov 26.09.2022
Stáhnout
22.08.2022 Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí – aktualizace k 22.08.2022 Katastrální úřad
Stáhnout
09.08.2022 Komunální volby 2022 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Obec Vlkanov 26.09.2022
Stáhnout
11.07.2022 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Vlkanov u Nového Kramolína Obec Vlkanov
Stáhnout
11.07.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022 Obec Vlkanov 01.01.2023
Stáhnout
23.06.2022 Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2021 DSO Lazce 30.06.2023
Stáhnout
09.06.2022 Závěrečný účet obce Vlkanov za rok 2021 Obec Vlkanov 30.06.2023
Stáhnout
09.05.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022 Obec Vlkanov 31.12.2022
Stáhnout
09.05.2022 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2021 Obec Vlkanov
Stáhnout
09.05.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2021 Obec Vlkanov 30.06.2023
Stáhnout
02.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 – Obec Vlkanov Obec Vlkanov
Stáhnout
04.04.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022 Obec Vlkanov 31.12.2022
Stáhnout
14.03.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 Obec Vlkanov 31.12.2022
Stáhnout
03.03.2022 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 Obec Vlkanov 31.12.2022
Stáhnout
05.01.2022 Oznámení o zveřejnění – Schválený rozpočet DSO Lazce na rok 2022 DSO Lazce 31.12.2022
Stáhnout
29.11.2021 Schválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2022 Obec Vlkanov 31.12.2022
Stáhnout
21.10.2021 Výzva ČEZ Distribuce k provedení ořezu a okleštění stromoví ČEZ a.s. 01.10.2022
Stáhnout
01.07.2021 Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2020 DSO Lazce
Stáhnout
13.06.2021 Závěrečný účet Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
15.03.2021 Výroční zpráva dle zák. č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
08.03.2021 Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 1/2021 KHS Plzeň
Stáhnout
04.01.2021 Rozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2021 – 2025 Obec Vlkanov
Stáhnout
13.08.2020 Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita (aktualizace) Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
Stáhnout
06.04.2020 Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
Stáhnout
05.09.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Stáhnout
23.05.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Obec Vlkanov
Stáhnout
03.03.2017 Oznámení o změně pravidel pro samovýrobu dřeva Obec Vlkanov
Stáhnout