Úřední deska

Vyvěšeno Název dokumentu Vystavovatel Sejmuto Stažení
01.06.2021 Návrh závěrečného účtu DSO Lazce spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2020 DSO Lazce
Stáhnout
24.05.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
15.03.2021 Výroční zpráva dle zák. č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
08.03.2021 Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 1/2021 KHS Plzeň
Stáhnout
04.01.2021 Schválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2021 Obec Vlkanov 31.12.2021
Stáhnout
04.01.2021 Rozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2021 – 2025 Obec Vlkanov
Stáhnout
12.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 KHS Plzeň
Stáhnout
28.09.2020 Vvýzva ČEZ Distribuce k provedení ořezu a okleštění stromoví ČEZ a.s.
Stáhnout
13.08.2020 Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita (aktualizace) Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
Stáhnout
06.04.2020 Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
Stáhnout
05.09.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Stáhnout
22.08.2019 Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí – aktualizace k 22.8.2019 Katastrální úřad
Stáhnout
23.05.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Obec Vlkanov
Stáhnout
03.03.2017 Oznámení o změně pravidel pro samovýrobu dřeva Obec Vlkanov
Stáhnout