Úřední deska

Vyvěšeno Název dokumentu Vystavovatel Sejmuto Stažení
08.07.2024 Rozhodnutí o povolení uzavírky Obec Vlkanov
Stáhnout
04.07.2024 Závěrečný účet obce Vlkanov za rok 2023 Obec Vlkanov 30.06.2025
Stáhnout
04.07.2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vlkanov za rok 2023 Obec Vlkanov 30.06.2025
Stáhnout
20.06.2024 Závěrečný účet ÚSO Lazce za rok 2023 ÚSO Lazce 30.06.2025
Stáhnout
12.06.2024 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích – průtah obcí Vlkanov Městský úřad Domažlice
Stáhnout
07.06.2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024 Obec Vlkanov 01.01.2025
Stáhnout
09.05.2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vlkanov za rok 2023 Obec Vlkanov
Stáhnout
10.04.2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024 Obec Vlkanov 01.01.2025
Stáhnout
14.12.2023 Schválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2024 Obec Vlkanov 01.01.2025
Stáhnout
23.10.2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a.s. 23.10.2024
Stáhnout
28.08.2023 Návrh rozpočtového výhledu obce Vlkanov na roky 2023 – 2026 Obec Vlkanov
Stáhnout
18.08.2023 Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí – aktualizace k 18.08.2023 Katastrální úřad
Stáhnout
29.05.2023 Návrh závěrečného účtu DSO Domažlicko za rok 2022 DSO Domažlicko
Stáhnout
29.05.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2022 DSO Domažlicko
Stáhnout
22.05.2023 Aktuální výsledek rozboru pitné vody v obecním vodovodu Obec Vlkanov
Stáhnout
11.07.2022 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Vlkanov u Nového Kramolína Obec Vlkanov
Stáhnout
02.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 – Obec Vlkanov Obec Vlkanov
Stáhnout
01.07.2021 Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2020 DSO Lazce
Stáhnout
13.06.2021 Závěrečný účet Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
04.01.2021 Rozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2021 – 2025 Obec Vlkanov
Stáhnout
05.09.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Stáhnout
23.05.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Obec Vlkanov
Stáhnout
03.03.2017 Oznámení o změně pravidel pro samovýrobu dřeva Obec Vlkanov
Stáhnout