Úřední deska

Vyvěšeno Název dokumentu Vystavovatel Sejmuto Stažení
30.01.2023 Oznámení záměru prodeje části pozemku č. parc. 863/2 v k. ú. Vlkanov u Nového Kramolína Obec Vlkanov 16.02.2023
Stáhnout
05.12.2022 Schválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2023 Obec Vlkanov 31.12.2023
Stáhnout
17.10.2022 Výzva ČEZ Distribuce k provedení ořezu a okleštění stromoví ČEZ a.s. 01.10.2023
Stáhnout
22.08.2022 Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí – aktualizace k 22.08.2022 Katastrální úřad
Stáhnout
11.07.2022 Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Vlkanov u Nového Kramolína Obec Vlkanov
Stáhnout
23.06.2022 Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2021 DSO Lazce 30.06.2023
Stáhnout
09.06.2022 Závěrečný účet obce Vlkanov za rok 2021 Obec Vlkanov 30.06.2023
Stáhnout
09.05.2022 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2021 Obec Vlkanov
Stáhnout
09.05.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2021 Obec Vlkanov 30.06.2023
Stáhnout
02.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 – Obec Vlkanov Obec Vlkanov
Stáhnout
01.07.2021 Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2020 DSO Lazce
Stáhnout
13.06.2021 Závěrečný účet Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
15.03.2021 Výroční zpráva dle zák. č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
04.01.2021 Rozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2021 – 2025 Obec Vlkanov
Stáhnout
05.09.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Stáhnout
23.05.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Obec Vlkanov
Stáhnout
03.03.2017 Oznámení o změně pravidel pro samovýrobu dřeva Obec Vlkanov
Stáhnout