Úřední deska

Vyvěšeno Název dokumentu Vystavovatel Sejmuto Stažení
20.09.2021 Oznámení o době a místě konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Vlkanov dne 27.09.2021 Obec Vlkanov 27.09.2021
Stáhnout
24.08.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR. Obec Vlkanov 09.10.2021
Stáhnout
09.08.2021 Oznámení – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR Obec Vlkanov 09.10.2021
Stáhnout
01.08.2021 Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí – aktualizace k 01.08.2021 Katastrální úřad
Stáhnout
09.07.2021 Obec Vlkanov – 2021 – Rozpočtové opatření č. 3 Obec Vlkanov 31.12.2021
Stáhnout
08.07.2021 Schválený závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2020 DSO Domažlicko 30.06.2022
Stáhnout
01.07.2021 Závěrečný účet DSO Lazce za rok 2020 DSO Lazce
Stáhnout
13.06.2021 Závěrečný účet Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
01.06.2021 Návrh závěrečného účtu DSO Lazce spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2020 DSO Lazce
Stáhnout
24.05.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
24.05.2021 Návrh závěrečného účtu Obce Vlkanov za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
17.05.2021 Obec Vlkanov – 2021 – Rozpočtové opatření č. 2 Obec Vlkanov 31.12.2021
Stáhnout
15.03.2021 Výroční zpráva dle zák. č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 Obec Vlkanov
Stáhnout
08.03.2021 Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 1/2021 KHS Plzeň
Stáhnout
25.02.2021 Obec Vlkanov – 2021 – Rozpočtové opatření č. 1 Obec Vlkanov 31.12.2021
Stáhnout
04.01.2021 Schválený rozpočet obce Vlkanov na rok 2021 Obec Vlkanov 31.12.2021
Stáhnout
04.01.2021 Rozpočtový výhled obce Vlkanov na roky 2021 – 2025 Obec Vlkanov
Stáhnout
12.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 KHS Plzeň
Stáhnout
28.09.2020 Vvýzva ČEZ Distribuce k provedení ořezu a okleštění stromoví ČEZ a.s.
Stáhnout
13.08.2020 Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita (aktualizace) Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
Stáhnout
06.04.2020 Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
Stáhnout
05.09.2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Stáhnout
23.05.2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Obec Vlkanov
Stáhnout
03.03.2017 Oznámení o změně pravidel pro samovýrobu dřeva Obec Vlkanov
Stáhnout