Zápis do ZŠ Poběžovice

Základní škola Poběžovice zve budoucí prvňáčky na zápis do 1. třídy, který se uskuteční dne 4. dubna 2023 od 13:00 do 16:00 hodin.

K zápisu se dostaví se svými zákonnými zástupci děti narozené od září 2016 do srpna 2017 i děti po odkladu školní docházky.

S sebou si přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz (pas)
  • cizinci doklad o pobytu

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přineste zprávu pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení dětského lékaře.

Bližší informace naleznete na http://www.zspobezovice.cz

leták - zápis dětí do ZŠ Poběžovice