Ustavující zasedání zastupitelstva obce Vlkanov

Dne 15.10.2022 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Vlkanov pro volební období let 2022 – 2026. Starostou obce byl zvolen pan Jan Doktor, místostarostou obce byl zvolen pan Štěpán Anderle. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena paní Růžena Anderlová, předsedou finančního výboru byl zvolen pan Zdeněk Doktor.

Výpis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce