Výlukový jízdní řád z důvodu uzavírky přejezdu

Z důvodu uzavírky železničního přejezdu u Vlkanova jsou na vybraných spojích linky 633 upraveny jízdní doby a časy odjezdů. Spoje 6 a 8 ráno z Domažlic do Poběžovic mají upravenou obsluhu zastávek po trase, spoj č. 6 by totiž nestačil všechny obce po trase obsloužit.