Svoz objemného a nebezpečného odpadu v roce 2022

Termíny svozu nebezpečného a objemného odpadu pro rok 2022 jsou v obci Vlkanov určeny následovně:

04.03. – 08.03.2022

26.08. – 29.08.2022

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na obvyklém místě za obecním úřadem! Nebezpečný odpad a elektroodpad ukládejte pod přístřešek za obecním úřadem.

Objemný odpad je odpad z domácností,který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea, matrace, podlahové krytiny, textil apod.