Přehled výše a splatnosti poplatků v roce 2022

Poplatek za odpad500,- Kčfyzická osoba nebo rekreační objekt
Poplatek ze psů50,- Kčprvní pes
75,- Kčkaždý další pes

Splatnost obou poplatků je do 30.6.2022, poplatky je možné hradit převodem na účet obce číslo 26624321/0100, do zprávy pro příjemce uvede poplatník jméno a druh poplatku.


Výše vodného a stočného v roce 2022 zůstává beze změny, t.j:

vodné24,- Kč včetně DPH
stočné20,- Kč včetně DPH