Svoz objemného a nebezpečného odpadu v roce 2021

Termíny svozu nebezpečného a objemného odpadu pro rok 2021 jsou v obci Vlkanov určeny následovně:

07.05. – 11.05.2021

12.11. – 16.11.2021

Kontejner na objemný odpad bude přistaven na obvyklém místě za obecním úřadem! Nebezpečný odpad a elektroodpad ukládejte pod přístřešek za obecním úřadem.

Objemný odpad je odpad z domácností,který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea, matrace, podlahové krytiny, textil apod.